head_bg

Znalosť živice na výmenu kationtov

SUK6`[YHY5PWF~P7Y6}OBFH

Katiónomeničové živice sa používajú na liečbu hyperkaliémie urýchlením straty draslíka v čreve, najmä v súvislosti so slabým vylučovaním moču alebo pred dialýzou (najúčinnejší spôsob liečby hyperkaliémie). Živice pozostávajú zo agregácií veľkých nerozpustných molekúl nesúcich fixné negatívne náboje, ktoré voľne viažu pozitívne nabité ióny (katióny); tieto sa ľahko vymieňajú s katiónmi v tekutom prostredí do takej miery, ktorá závisí od ich afinity k živici a od ich koncentrácie.

Živice naplnené sodíkom alebo vápnikom si tieto katióny prednostne vymieňajú s draselnými katiónmi v čreve (asi 1 mmol draslíka na g živice); uvoľnené katióny (vápnik alebo sodík) sa absorbujú a živica plus viazaný draslík sa zavedú do stolice. Živica nielenže nebráni absorpcii prijatého draslíka, ale tiež prijíma draslík normálne vylučovaný do čreva a bežne sa reabsorbuje.

Pri hyperkaliémii je možné použiť orálne podanie alebo retenčné klystíry polystyrénsulfonátovej živice. Živica na báze sodíka (Resonium A) by sa samozrejme nemala používať u pacientov s renálnym alebo srdcovým zlyhaním, pretože môže dôjsť k preťaženiu sodíkom. Živica na báze vápenatej fázy (Calcium Resonium) môže spôsobiť hyperkalciémiu a je potrebné sa jej vyhnúť u predisponovaných pacientov, napr. U pacientov s mnohopočetným myelómom, metastatickým karcinómom, hyperparatyreózou a sarkoidózou. Orálne sú veľmi nechutné a keďže klystírom sa pacientom len zriedka podarí udržať ich tak dlho, ako je potrebné (najmenej 9 hodín), aby si vymenili draslík na všetkých dostupných miestach živice.

C)[KCC7}[W3T36823TG)(QW

Čas zverejnenia: 24. júna 2021